Hakkımızda

Aşıklı Höyük 1989 yılından bu yana araştırılmakta olan Orta Anadolu'nun bilinen en eski Neolitik Dönem yetleşmesidir. Avcı-toplayıcı yaşam biçiminin terk edilerek yerleşik yaşamın başlaması, ilk tarım faaliyetleri, koyun ve keçinin evcilleştirilmesi başta olmak üzere insanlık tarihine damgasını vuran pek çok değişimin yaşandığı bir arkeolojik yerleşmedir. 

Günümüzden 10.500 yıl önce Volkanik Kapadokya'da, Melendiz kıyısına gelerek buraya yerleşen Aşıklı insanları, bin yıl boyunca kesintisiz, barışçıl ve eşitlikçi bir yaşam sürmüşlerdir. 

Aşıklı Höyük Dostları Derneği, 2018 yılında kurulmuş, amacı Aşıklı Höyük'ün tanıtılması, sürdürülen bilimsel faaliyetlerin desteklenmesi, burada üretilen bilginin toplumsallaştırılmasına aracılık etmek ve yerel ve uluslararası ölçeklerde Aşıklı Höyük'te ortaya çıkarılan bilimsel verilerin diğer bilim alanları, sanat, eğitim, kırsal kalkınma vb. alanlarla ortaklaşmasına aracılık etmektir. 

Arkeolojik bilginin, özellikle de ilk yerleşik toplulukların deneyimlerinin geleceği kurmakta bizlere yol gösterebileceğine inanıyoruz. 

Amacımız

Aşıklı Höyük’te, başta arkeolojik kazılar olmak üzere koruma, restorasyon ve diğer her türlü bilimsel faaliyete maddi-manevi destek sağlamak,

Aşıklı Höyük tarihsel mirasıyla, höyük ve çevresinin kültürel, doğal ve insani zenginliklerinin korunması, tanıtılması ve geliştirilmesi için maddi kaynak, toplumsal duyarlılık ve bilinç oluşturmak,

Bölgede turizm faaliyetlerinin gelişmesine ve yöresel kalkınmaya katkıda bulunmak. 

web2.jpg
 
AH'10 - Çocuk Atölyesi, 23.07 (24).JPG

Vizyonumuz

Bir sivil toplum kuruluşu olarak, kültürel ve doğal zenginliklerin, değerlerinin korunması, tanıtılması ve sahiplenilmesi için araştırma, eğitim, iletişim ve bilgilendirme yolu ile toplumda duyarlılığın ve bilincin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu vizyon ile ve belirtilen hedeflere  ulaşmak için Derneğimiz amacını şu şekilde belirlemiştir: Aşıklı Höyük’te, başta arkeolojik kazılar olmak üzere restorasyon, koruma ve diğer her türlü bilimsel faaliyete maddi-manevi destek sağlamak; Türkiye turizminin gelişmesine katkıda bulunmak, Aşıklı Höyük tarihsel mirasıyla, höyük ve çevresinin kültürel, doğal ve insani zenginliklerinin korunması, tanıtılması ve geliştirilmesi için maddi kaynak, toplumsal duyarlılık ve bilinç yaratmak. 

Bizi Desteklemeye Ne Dersiniz?