Search

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Updated: Apr 5, 2021


OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU


İçişleri Bakanlığı ve İl Hıfzısıhha Kurulu’nun yeni pandemi önlemleri uyarınca, 3 Nisan 2021 tarihinde yapamadığımız 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 7 Nisan 2021 Çarşamba günü, saat 18.00’de, aynı adreste (Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi - Levent Mah. Çalıkuşu Sok. No:2 Beşiktaş/İSTANBUL) yapılacaktır.

Birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı 14 Nisan 2021 Çarşamba günü aynı saat ve yerde olacaktır.

Aşağıdaki gündem maddelerinin görüşüleceği Genel Kurul’a katılmanızı rica ederiz.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu


Gündem:

1. Açılış

2. Genel Kurul Divan üyelerinin seçimi

3. Saygı Duruşu

4. Başkanın açılış konuşması

5. Yönetim Kurulu 2019-2020 dönemi Faaliyet Raporunun okunması

6. 2019-2020 dönemi gelir-gider hesaplarının sunulması

7. Denetim Kurulu Raporunun Okunması

8. Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası

9. Dernek Organlarının Seçilmesi

10. Bütçenin görüşülerek kabul edilmesi

11. Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

Kapanış

55 views0 comments

Recent Posts

See All